INTRODUKTION

Artister

Folkdansgruppen Virvel

Folkdansgruppen Virvel består av folkdansintresserade ester i Sverige och även andra som är intresserade av kulturen. Genom dans och folkmusik stärker man den estniska kulturen i Sverige och presenterar det unika kulturarvet för andra folkgrupper. Träningarna äger rum en gång i veckan på torsdagar klockan 18.00-20.00 i Estniska Huset i Stockholm. I början av varje termin är repetitionerna öppna för alla intresserade som vill prova på folkdans och möjligtvis gå med i gruppen.

Akademiska Kören i Göteborg

(AK) är en akademiskmanskör vid Göteborgs universitet som bildades 1919, vid dåvarande Göteborgs Högskola. Kören har sedan starten varit en typisk studentsångförening (jämför Lunds Studentsångförening eller Stockholms Studentsångare) med såväl studenter som lärare och andra akademiker. Repertoaren utgörs till stora delar av traditionella nordiska manskörssånger, men kören framför även nyskriven musik. Ett flertal sånger har dessutom komponerats direkt för kören. Ett särskilt nordiskt samarbete med de akademiska manskörerna i vänorterna Bergen (Studentersangforeningen i Bergen), Åbo (Brahe Djäknar) och Århus (Aarhus Studenter-Sangere) etablerades efter andra världskriget. Tillsammans har körerna sjungit samman i ett antal ”sångarstämmor” sedan dess. AK har gjort två konsertresor till Estland, framfört estniska sånger och samarbetat med bl.a. TAM – Tartu Akadeemiline Meeskoor. I AK sjunger två välkända ester. Akademiska kören leds sedan 2019 av Anders Ewaldz.

Stockholms Estniska Kör

Stockholms Estniska Kör grundades 2002 och firade nyligen sitt 20:e verksamma år. Kören har ungefär 45 medlemmar, både sångare som nyligen har kommit från Estland och estländare som bott i Sverige i flera generationer, men också sångare med annan bakgrund. Repertoaren består i huvudsak av estnisk musik. Kören framträder ofta på sverigeesternas högtidssammankomster och fester samtidigt som de varje höst och vår arrangerar egna konserter. Självklart deltar kören i de stora estniska sångfesterna i Tallinn som återkommer regelbundet. Kören har också genomfört flera körresor till Estland och andra länder.  Sedan hösten 2021 är körens dirigent Jaan Seim, som även var en av körens grundare och en av de första dirigenterna

Sverigeesternas ungdomsförbund grundades sommaren 2019 och målet är att förena estniska ungdomar i Sverige.


Att uppträda tillsammans med en teaterföreställning har varit en dröm sedan länge, men eftersom pandemin kom emellan försvann möjligheten. Nu ser vi dock fram emot att komma till Estival med föreställningen “The Mental State of ‘Eesti Noored Rootsis’“ som är skriven av dramaturgen Valdo kask och är baserad på våra egna berättelser om hur det är att vara ung est i Sverige - utifrån både roliga och sorgliga erfarenheter. 

Publik i alla åldrar från yngre tonåringar är välkomna (ingen övre gräns)! Kvällen fortsätter med en ungdomskväll. 


Föreställningen är huvudsakligen på estniska.

Sverigeesternas ungdomsförbund med föreställningen “The Mental State of ‘Eesti Noored Rootsis‘“

Stockholmi Eesti Huvikool kogupereetendusega Tristan ja Isolde

Estniska kulturskolan i Stockholm grundades 2006 och erbuder bland annat språkinlärning av estniska genom teater för barn. Dramastudion pågår varannan söndag under ledning av Sirle Sööt. 

“Vi ser fram emot att komma till Estival med föreställningen Tristan och Isolde som vi redan genomförde på sommarkollot Suvekodu 10 augusti 2022, men som vi repeterat på kulturskolan under hösten. Det är en föreställning för hela familjen med mycket musik och humor!” berättar Sirle Sööt. “Det är en stor glädje att regissera en världsklassiker med syfte att öva på estniska med barnen!” fortsätter hon.

Barnboksförfattare Eva Hammer

Redan för 21 år sedan tog livet mig från Estland till Köpenhamn. Som språkvetare till yrke och själ har skrivandet alltid legat mig varmt om hjärtat. Men genom att till vardags leva i en annan språkmiljö har det estniska språket med sina oöverträffade nyanser och möjligheter fått en ännu djupare betydelse för mig. Att skriva på sitt modersmål är ett bra sätt att hålla både språket och själen fräscha. Jag använder många ordlekar och språkvändningar i mitt skapande. Vår familj har ett trespråkigt barn som har nått vuxen ålder. Det var under min sons uppväxt som de första dikterna och berättelserna för barn föddes. Några av dem har genom åren publicerats i tidningen "Täheke" (Stjärnan). Den mest känslomässiga delen av det jag skrev har hamnat mellan pärmarna i två böcker: 2015 gavs ett urval av mina barndikter "Tirelid ja tiritammed" ut på förlaget Sinisukk, och 2022 gav Varrak ut en bok med mina berättelser och dikter för barn "Vigurivändad". Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att mina böcker kommer att ge glädje och läsglädje för unga estniska bokälskare både i Estland och utomlands.

SweedEst Song

SweedEst Song är en ensamble bestående av sex sångare som verkat i sin nuvarande form i fem år. Vi är Taavo Kask, Taave Sööt Vahermägi, Leane Riiser, Piia Paljak Särlefalk, Maimi Laks och Ann Arendi. Vår repertoar består av musik från hela världen.

Mulgi Sångkör

Kören är aktiv sedan 2014 inom det område som historiskt har kallats för Mulgimaa och som omfattar de södra delarna av Estland. Repetitionerna sker på olika platser i området och körmedlemmarna reser både långa och korta sträckor för att ta sig dit. I repertoaren finns både estnisk musik och körsånger med ursprung från just Mulgimaa. Kören lägger stor vikt vid att samarbeta med ester över hela världen och har bland annat besökt Tyskland och Kanada. Det är en aktiv grupp som gärna deltar i olika evenemang både i Estland och utomlands. Körens dirigent och grundare är Kristjan Õmblus.

Barnboksförfattare Kaidi Kruus 

Jag har älskat att skriva och illustrera berättelser i hela mitt liv. Som barn gjorde jag mina egna bilderböcker och band ihop dem med garn. Jag började skriva boken På molnet för 7 år sedan. Min son inspirerade mig att skriva. Vi hade precis fått diagnosen autism och de komplexa känslor som var svåra att greppa fick uttryck på papper. Vi har alla vår egen väg i livet. Genom att vänligt lägga märke till andra omkring oss gör vi denna väg vackrare inte bara för andra, utan också för oss själva.


Att bo i Sverige har fått mig att värdesätta och värna det estniska språket ännu mer än tidigare. Det är därför jag föredrar att skriva berättelser på estniska. När man pratar med ett barn eller läser för det är modersmålet alltid mera innerligt.

Folkmusiktrion

Trion består av Hanna Miina Kivisäk (fiol, sång), Helery Kõrvemaa (sopransaxofon, sång) och Greta Liisa Grünberg (sång, gitarr). Medlemmarna är studenter från Viljandis Kulturakademi och studerar under ett års tid folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.


Trots att de inte hade planerat att komma till Sverige samtidigt blev det så av en slump! Deras gemensamma strävan att sprida folkmusik sammanför dem till en stark trio. 


Författarmöte med Sara Hedrenius och Anna Fock


Estonia katastrofen fick Sara att välja yrke  och sedan 20 år tillbaka arbetar hon på Röda Korset som sakkunnig i krisstöd. Hon har de senaste åren arbetat med krisberedskapsfrågor och är specialiserad på krisstöd. Hon är medförfattare till böckerna ”Ett annat liv”, Nico text 2007, ”Stödja familjer i kris”, Gothia Förlag 2012 och ”Krisstöd att stärka människors motståndskraft”, Natur och Kultur 2013. "... det ser illa ut" Estoniakatastrofen 1994, Andreasson förlag 2022. "...det ser illa ut" är det sista orden i nödmeddelandet som Estonia sände ut innan fartyget sjönk på färd mellan Estland och Sverige. 852 människor omkom och 137 överlevde. En av överlevarna är Sara Hedrenius. I den här boken går hon tillbaka till natten den 28 september 1994 och återberättar sin upplevelse av vad som hände. Hon följer sedan de utredningar som gjordes efter katastrofen och söker bland annat svar på om det finns någon grund för konspirationsteorier kring Estonia. Modererar Katrin Sepp. 

Fotograf: Ola Kjelbye

Haaslava manskör

Haaslava Manskör (grundad 1923) är en av de äldsta och fortfarande aktiva manskörer som finns på landsbygden i Estland.


Detta år är mycket viktigt och fullt av aktiviteter för våra sångare - hela året kommer att präglas av det värdiga firandet av ett mäktigt jubileum. Som sammanfattning av sin intensiva körverksamhet under ett helt sekel kommer man att presentera tre stora och annorlunda konserter under jubileumsåret. För var och en av dem presenteras en krönika om motsvarande skede av körens verksamhet. Som ett glädjande tecken på den estniska manskörsångens framtid kommer Unga Manskören vid Ülenurme Gymnasium, med Kalev Lindal som dirigent, att ha ett nära samarbete med manskören under jubileumsåret.


Manskören har en färgstark historia och en intensiv vardag.

I kören sjunger musikälskare som respekterar gemensamt musikskapande och gott sällskap. Körens motto är ”En för alla, alla för en!” För närvarande sjunger 40 män i aktiv sångarålder i manskören.


Körens mångsidiga repertoar omfattar ett hundratal körverk. Vi blir glada när resultatet av vårt effektiva arbete, kärnfull och ljudmässigt krävande musik, når lyssnarna och vi har roligt tillsammans med publiken när vi sjunger mer lustfyllda sånger.


Utöver aktiv konsertverksamhet har vi deltagit i alla estniska nationella och lokala sångfestivaler. Sedan 1935 har Haaslava Manskör anordnat sitt nationella varumärkesevenemang - "Haaslava Manskörsdag". Varje vår, under Kurepalus tallar, bjuder vi in ​​sångarbröder från när och fjärran till vårt sångfält, vi njuter av att sjunga tillsammans och erbjuder publiken en kraftfull manlig sångupplevelse.


Vid sidan av de sedvanliga stora körframträdandena sätter körens dubbelkvartett "Vaike Punt" (Lilla gänget) färg på våra framträdanden. Ett dansband bestående av sångare med musikaliska färdigheter gör att vi kan diversifiera våra framträdanden ytterligare.


Om kören i början uppträdde sällan och mest på sin hemmascen, så har konsertverksamheten utökats avsevärt i och med öppnandet av de nationella gränserna. Vi har uppträtt när och fjärran, deltagit i internationella kulturprojekt och vunnit medaljer och priser vid tävlingar och festivaler. Kören har många vänkörer, vi genomför ofta gemensamma konserter och träffar och vi har ett nära samarbete med Europaesternas Kör.


Kalev Lindal, dirigent sedan 1988.

Greta Madeleine Gnannt

Greta Madeleine Gnannt är en 12-årig tjej vars mamma är från Estland och pappa från Tyskland, men som bor i Frankrike. Därmed talar hon estniska, tyska och franska, men klarar sig även på engelska.

Greta går i skolan i Frankrike samtidigt som hon även studerar enligt den estniska läroplanen genom e-skolan Stuudium. Vid tillfället går hon i sjätte klass och är intresserad av att sjunga, dansa, utöva cirkusakrobatik, spela cello och uppfinna. Hon har själv skrivit sången “Kära Estland” och flera dikter som har publicerats i hennes och hennes mammas diktsamling “En stund”.

Greta kommer att delta i Estivalens Familjeforum för att berätta om sin skolgång i två olika länder samtidigt.

Evi Lepik

Evi Lepik är född och uppvuxen i en estnisk familj i Sverige. Hon fick ett vackert estniskt språk hemifrån, som hon har fört vidare till sina tre barn, och numera hjälper hon sina fem barnbarn att lära sig språket. Dessutom är hon en aktiv bevarare av estnisk kultur och språk i Göteborg. Tack vare Evi har hundratals ester i Göteborg lärt sig det estniska språket. Hon är tidigare föreståndare för den estniska skolan i Göteborg. De senaste åren har hon arbetat som lärare för en småbarnsgrupp på Estniska Språkklubben i Göteborg.

Du kan träffa Evi på Estivalens Familjeforum, där hon delar med sig av sina erfarenheter.

NUKU kören

NUKU-kören föddes 2010. Kören särskiljs från andra estniska körer genom sina

teaterkonserter. Körsång som berättande är ett av våra konstnärliga mål.

Under årens lopp har vi skapat olika konsertproduktioner och framfört med dem inte bara på estniska konsert- och teaterscener, utan också på teaterfestivalen i Avignon i Frankrike („13 Lyrical Folk Songs” - verk av Veljo Tormis), på Edinburgh Fringe Festival i Skottland („Kalevipoeg”), i Wroclaw, Polen (Ariels sånger - av F. Martin, V. Tormis och andra kompositörer).


2021 var ett mycket framgångsrikt år då vi framförde Siim Aimlas körstycke

„Varulven” med text av Jürgen Rooste. I samarbete med Eesti Kontsert har kören framfört två serier av konserter - „Dockornas sånger” och „Dockornas sånger 2”, som bestod av körversioner av sånger från barnpjäser skrivna för Dockteatern.

En annan huvudinriktning för NUKU-kören är framför allt framförandet av samtida körmusik. Vi har deltagit i tävlingar och vunnit priser både i Estland och utanför Estland. Självklart finns vi med på varje estnisk sångfest – hur skulle det kunna vara på annat sätt!


LISTAN UPPDATERAS STÄNDIGT!